Quan els nostres clients requereixen d’assessorament jurídic i defensa legal, comptem des de la nostra oficina de Torelló amb els serveis de Sellas – Riera Advocats, un bufet amb seu a Barcelona.

A banda de l’àmbit de l’administració de finques, el despatx del Doctor en Dret i advocat Ramon Sellas i advocada Elisabet Riera també ofereix un servei jurídic en altres especialitats del dret (laboral, penal, fiscal, civil, mercantil, etc..).

foto12