L’arrendatari pot interposar desnonament per falta de pagament de la renta al dia següent del venciment del termini pactat per el seu pagament.

De les consideracions precedents es desprèn que la part arrendadora pot interposar demanda judicial de desnonament per falta de pagament al dia següent del venciment del termini pactat per el seu pagament, sense necessitat d’esperar a que finalitzi el mes, havent precisat el TS que aquesta actuació processal no estranya abús  de dret ni suposa…